Cô Vy, mainland đại chiến và hành động của chúng ta!!! 🙂

December 12, 2020

🌱 English below, generated by Notion AI

Bài viết chỉ dựa trên 10% sự thật, còn lại là Bia. Cộng thêm cái mood hype khi vừa xem xong phần 2 của Money Heist. Nên cân nhắc khi đọc!

Mainland đại chiến, Trung — Mỹ

Người Mỹ họ luôn thích đo độ lớn của cuộc chiến, bằng số lượng binh lính Mỹ đã hy sinh. Cho tới thời điểm hiện tại, nếu không tính cuộc nội chiến bắc nam, thì số lượng những cuộc chiến, giết chết người dân mỹ trên đất mỹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới đây nhất là cuộc khủng bố 11/9, còn xa hơi chút nữa là trận Trân Châu Cảng.

Người ta thường nhắc đến Chân Châu Cảng không phải vì độ lớn của nó, mà là vì hành động bất ngờ và táo bạo của Nhật Bản. Nước Mỹ luôn tự tin rằng đất Mỹ sẽ không bao giờ là battlefield cho bất kỳ cuộc chiến nào. Vì Nam hay Bắc đều không phải là đối thủ của họ, hơn nữa 2 bên tả hữu lại được bao bọc gởi 2 đại dương lớn nhất hành tinh. Trân Châu Cảng nói là đất Mỹ, nhưng nó là một quần đảo xa tít ở tận Hawaii, mang tính chiến lược hơn là kinh tế, từ Trân Châu Cảng đến mainland vẫn còn một chặng đường nữa rất dài. Kiểu như từ Hà Nội đến Huế, rồi từ Huế đến Gia Định vậy, cứ thế mà kéo dài ra.

Thế nên người Mỹ họ luôn quan niệm rằng, Mỹ là nơi an toàn bậc nhất trên quả đất này. Là nơi cuối cùng mà chủ nghĩa cộng sản có thể béng mảng tới. Nhưng chỉ một tháng vừa rồi, số lượng người mỹ chết trên đất mỹ, gần tương đương với số lượng binh sĩ Mỹ đã chết trong chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến mà Mỹ tham chiến cả 25 năm. Và con số vẫn không ngừng tăng lên, số người nhiễm bệnh ở thời điểm hiện tại đã ngang bằng với số người chết trong thế chiến thứ 2, 770.564 người. Lần đầu tiên từ khi lập quốc New York trở nên vắng tanh như chùa bà đanh, lần đầu tiên nước mỹ công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ các tiểu bang, cùng lúc. Lần đầu tiên mà những hệ thống phỏng thủ tiên tiến của nước Mỹ trở nên cực kỳ vô dụng. Nước Mỹ có vẻ như không mạnh mẽ như họ tưởng. Nước Mỹ từ nay sẽ thay đổi quan niệm của họ về chiến tranh, radically.

Qua đợt này, mối quan hệ kinh tế vốn không mấy mặn nồng, kèm theo việc dè chừng với những hiểm họa không ngờ đến từ Trung Quốc. Thì việc chính phủ Mỹ khuyến khích các công ty của họ rời khỏi nước này, như là một biện pháp quốc phòng, giống như cách mà Samsung đã làm, là một điều sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Nhưng họ sẽ đi đâu? Việt Nam 🤔

Việt Nam, điểm đến lý tưởng cho các công ty Mỹ Họ sẽ qua Việt Nam, vì VN có đủ điều kiện cần và đủ để các công ty Mỹ chuyển đến mà không gặp quá nhiều khó khăn. Vì những lý dzo sau: Người Việt thông minh, chịu khó, không ngại học hỏi, và có khả năng thích nhi rất nhanh. Nhanh và đồng loạt như cái cách mà mình đã đối mặt với Covid vậy. VN không chỉ ổn định về mặt chính trị, mà hoàn toàn có khả năng đối phó lại với các tác động không lường của tự nhiên cũng như con người.

Văn hóa Việt — Trung khá tương đồng. Do đó, những cái họ đang app dụng được ở Trung Quốc, hoàn toàn có thể áp dụng ở Việt Nam. Nguồn tài nguyên dồi dào, đồng thời có thể tận dụng được việc gần đường biên giới với TQ để nhập khẩu thêm nguyên vật liệu.

Hơn nữa, việc có nhiều công ty Mỹ ở VN, sẽ giúp Mỹ có thêm điều kiện thuận lợi để tăng sự hiện diện ở biển đông. Nơi mà có 50% lưu lượng hàng hóa trên toàn thế giới chảy qua. Nơi mà cả Mỹ, Trung Quốc và Nga đều muốn nâng tầm ảnh hưởng. Đây cũng là một trong những biện pháp để kìm hãm sự lớn mạnh của Trung Quốc.

Và Hòn ngọc Viễn Đông sẽ tỏa sáng trở lại? Nếu Việt Nam, Campuchia, và Lào không chỉ đơn thuần là ba nước Đông Dương. Mà trở thành một liên mình về kinh tế và chính trị, gọi tắt là VCL, hay Vờ Cờ Lờ, hay nói nôm na là vãi cả mạnh. Khi mà những tiềm lực về nông nghiệp công nghiệp ở Campuchia và Lào, phối hợp với sức mạnh con người và những hải cảng lớn của VN. Thì liên mình này hoàn toàn có thể tạo ra những đột phá lớn, có giá trị trong khu vực.

Việt Nam, không chỉ là trung tâm của liên mình VCL, mà còn là tâm điểm của trục kinh tế JKV — Japan Korea Vietnam, chứ không phải là JAV, nền công nghiệp giải trí trong nhà của Nhật Bản. Nơi mà sức mạnh công nghiệp của Nhật Bản, phối hợp với lượng tiền rảnh rang đồ sộ của Korea, cộng với một tiềm năng rộng lớn của Việt Nam. Thì việc để Hòn ngọc Viễn Đông tỏa sáng một lần nữa như nó đã từng là chuyện hoàn toàn trong tầm tay, lần này chắc chắn sẽ ổn định là lâu dài hơn rất nhiều.

Hơn nữa, khi bộ đôi liên minh này đã hoàn tất. Nếu các đại điện của G7 ủng hộ Mỹ, hạn chế giao thương với Trung Quốc, xem như TQ đã bị cắt đứt với heartland ở phía tây, sức mạnh lục địa của TQ xem như giảm đi một nửa. Tập thể năm trăm anh em VCL, và liên minh công lý JKV đóng vai trò bảo an ở biển đông, cộng thêm với sự ủng hộ của khối NATO, đường biển của TQ xem như bị hạn chế phần còn lại. Đó là viễn cảnh mà Mỹ có thể rất muốn xảy ra. Đó cũng là cơ hội rất lớn cho Việt Nam những năm tiếp theo.

🌱🌱🌱

Ps/ Bạn đã chuẩn bị gì để ứng phó với những điều tương tự sẽ xảy ra trong tương lai. Mình thì không mong cuộc sống sẽ yên mình, mình chỉ mong mình đủ giỏi để lèo lái bản thân tới nơi mình mong ước, cho dù phía trước là sóng to hay biển lặng.

Ref:


Mainland War, China - US

Americans always like to measure the size of a war by the number of American soldiers who have died. Until now, if we don't count the Civil War, the number of wars that killed American citizens on American soil can be counted on one hand. The most recent one is the terrorist attack on 9/11, and a little further back is the Battle of Pearl Harbor.

People often mention Pearl Harbor not because of its size, but because of the unexpected and bold actions of Japan. The US has always been confident that America will never be a battlefield for any war. Neither the North nor the South are their opponents, and both are protected by the two largest oceans on the planet. Pearl Harbor is said to be in America, but it is a remote island in Hawaii, more strategic than economic. From Pearl Harbor to the mainland, there is still a long way to go. Like from Hanoi to Hue, and then from Hue to Gia Dinh, it just keeps going.

Therefore, Americans always believe that America is the safest place on earth. It is the last place where communism can be defeated. But in just the past month, the number of Americans who died on American soil is almost equivalent to the number of American soldiers who died in the Vietnam War, a war that America participated in for 25 years. And the number is still increasing, with the number of people infected at the moment equal to the number of people who died in World War II, 770,564 people. For the first time since New York became deserted like a deserted temple, the United States has declared a state of emergency across all states at the same time. For the first time, the advanced defense systems of the United States have become extremely useless. The United States seems not as powerful as they thought. The United States will radically change their perception of war from now on.

After this round, the already not-so-salty economic relationship, with the added caution of unforeseen dangers from China, the US government is encouraging their companies to leave the country as a national defense measure, like what Samsung did. This is something that will happen sooner or later. But where will they go? Vietnam 🤔

Vietnam, an ideal destination for US companies

They will come to Vietnam because Vietnam has the necessary conditions and enough to allow US companies to move here without too much difficulty. Because of the following reasons:

Vietnamese people are smart, hardworking, not afraid to learn, and have the ability to adapt very quickly. Quick and synchronized like the way we faced Covid. Vietnam is not only politically stable, but also fully capable of dealing with unpredictable impacts from both nature and humans.

Vietnamese and Chinese cultures are quite similar. Therefore, what they are applying in China can be applied in Vietnam.

Abundant resources, and can also take advantage of the fact that Vietnam is close to the border with China to import additional raw materials.

Moreover, the presence of many American companies in Vietnam will help the US have more favorable conditions to increase their presence in the South China Sea. Where 50% of the world's cargo volume flows through. Where both the US, China, and Russia want to increase their influence. This is also one of the measures to curb China's growing strength.

And the East Sea Pearl will shine again?

If Vietnam, Cambodia, and Laos are not just three Indochinese countries. But become an economic and political alliance, called VCL, or Voi Co Lo, or in other words, a very strong alliance. When the potential of agriculture and industry in Cambodia and Laos is combined with the human resources and large seaports of Vietnam. Then this alliance can completely make breakthroughs of value in the region.

Vietnam is not only the center of the VCL alliance, but also the focus of the JKV economic axis - Japan Korea Vietnam, not JAV, Japan's indoor entertainment industry. Where the industrial strength of Japan, combined with the vast amount of money from Korea, and a huge potential of Vietnam. Then letting the East Sea Pearl shine again like it used to be is entirely within reach, and this time it will definitely be more stable for a lot longer.

Moreover, when this duo alliance is completed. If the representatives of the G7 support the US, limiting trade with China, then China has been cut off from the western heartland, and China's continental power is reduced by half. The five hundred VCL brothers, and the JKV justice alliance play a role in security in the East Sea, coupled with the support of NATO, China's sea lanes are restricted to the remaining part. That is the scenario that the US may want to happen. It is also a great opportunity for Vietnam in the coming years.

🌱🌱🌱

Ps / What have you prepared to deal with similar things that will happen in the future? I don't hope that life will be peaceful, I just hope to be good enough to steer myself to my desired destination, whether the future is rough or calm.