Bitcoin, lịch sử sang trang

Suy nghĩ, cái nhìn tổng quan cho thị trường dài hạn sắp tới, giai đoạn 2024-2030

January 17, 2024

Bom Nguyên Tử, Nhật Bản, và sự sụp đổ của đồng Đô La

Sự sụp đổ của đồng Đô La có thật sự đang diễn ra? Nguyên Nhân, Diễn Biến, và Kết quả dưới góc nhìn của một nhà khoa học đường phố 😅

August 23, 2023

Sự tụt hậu của Tiki

Bài viết này là những quan sát, suy nghĩ chủ quan của mình nhằm thỏa mãn cho câu hỏi của bản thân. Tại sao Tiki lại trở nên tụt hậu như vậy?

August 18, 2023

EvA

Em là cô bé khó chiều, vì cuộc sống lắm khi những điều khó chịu

February 23, 2022

Đời

Và hôm nay a sẽ nói về cuộc đời, mới bảnh mắt ra đã có bao nhiêu lời mời

February 23, 2022

Đất nước mình đẹp lắm phải không em?

Mình không muốn gọi hôm nay là ngày Giải Phóng Miền Nam, mình chỉ muốn gọi hôm nay là ngày Thống Nhất Đất Nước.

December 18, 2020

Cô Vy, mainland đại chiến và hành động của chúng ta!!! 🙂

Bài viết chỉ dựa trên 10% sự thật, còn lại là Bia. Cộng thêm cái mood hype khi vừa xem xong phần 2 của Money Heist. Nên cân nhắc khi đọc!

December 12, 2020

Phần mềm và cuộc chiến lưỡng cực giữa các thế lực song song

Để bắt đầu thì hôm nay, mình sẽ nói về những sản phẩm phần mềm của Việt Nam, và cuộc chiến lưỡng cực giữa các thế lực song song.

December 12, 2020

Bánh Mì và Phần Mềm

Mình là Xaolonist, mình yêu màu tím, thích màu nâu, và chuyên nghiên cứu về những vấn đề cực kỳ không cấp bách trong xã hội và cuộc sống. VN mình thật may mắn khi có bánh mình và người Việt lại biết làm phần mềm nữa.

December 12, 2020